تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آب انگور در خواب شراب شد

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب آب انگور در خواب شراب شد

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن آب انگور در خواب یا در خواب شراب شد.

تفسیر یک چشم انداز [عصير العنب أصبح خمرا] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: هر که در خواب ببیند انگور را فشار داده و شراب کرده، خوابش نشان می دهد که نزد سلطان فضل می یابد – یعنی به سلطان نزدیک می شود – و مالی به دست می آورد که نیست. حلال به روایت یوسف علیه السلام.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شیره در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شراب، تعبیر خواب یا رؤیت انگور، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا