تعبیر خواب ابن سیرین – خواب انار فشردن و آب خوردن در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب نوشیدن آب انار یا دیدن آب انار و نوشیدن آب در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [عصر الرمان وشرب العصير] ابن سیرین در خواب:

دیدن آب انار و نوشیدن آب آن در خواب، بیانگر این است که انسان برای خود خرج می کند. (اگر انسان در خواب ببیند که اناری را فشار داده و آب آن را نوشیده است، خوابش بیانگر این است که از زحمت دست خود می خورد و برای خود خرج می کند).

دیدن آب انار در خواب بیانگر خیر است و در تعبیر خواب ستودنی است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن آب انار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب آب انار، تعبیر خواب یا رؤیت انار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا