تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درختی عظیم که میوه ای ندارد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درختی عظیم که میوه ای ندارد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب درخت یا درخت تنومند بدون میوه یا رؤیت درخت تنومندی که در خواب و در خواب میوه ندارد.

تفسیر یک چشم انداز [الشجر العظام التي لا ثمر لها] ابن سیرین در خواب:

و اما درختان، استخوانهایی که میوه ندارند، نشانگر مردانی سرسخت و بزرگ هستند که امیدی به آنها نیست. (اگر انسان در خواب توده عظیم و بی ثمری ببیند، خواب بیانگر مردی محکم است، اما نه امیدی از او دارد و نه بهره ای از او می برد).

ابن سیرین رحمه الله

خلاصه هر درخت بزرگ در خواب تعبیرش مانند درخت گردو است و عموماً دلالت بر مردی عظیم الجثه دارد و در اصل آن مانند گردو به غیر عرب منسوب است.

ابن سیرین رحمه الله

و درخت عظيم را انسان عظيم تفسير مي كند اگر ثمرات منفعت را انسان عظيم به منفعت تفسير كند و اگر غير از آن تفسير نشود.

تعبیر دیدن درخت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درخت تنومند، تعبیر خواب یا رویت میوه ها، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا