تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن درخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن درخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سوختن یا شکستن یا بریدن درخت یا دیدن درختی که در خواب یا در خواب بریده یا سوخته یا شکسته است.

تفسیر یک چشم انداز [قطع شجرة أو كسرها أو احتراقها] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که درختی در اثر باد شدید بریده، افتاده، سوخته یا شکسته است، جوهر یا نوع آن درخت، فایده و ضرر آن، وضعیت آن، شکل آن، مکان و چیستی آن. در بیداری سرنخ ها در نظر گرفته می شود یا محلی که بر اثر وزش باد قطع یا سقوط کرده یا شکسته است که نشان دهنده فوت عالم یا واعظی در آن روستا یا محلی است که قطع شده است. (همچنین در خانه یا مسجد یا مانند آن و همچنین در آن خانه یا محل مریض یا مسافر یا محبوس یا مانند آن شمرده می شود).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن درخت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن، سوختن یا شکستن، تعبیر خواب یا رویت درخت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا