تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درخت در مسجد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن درخت در مسجد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن درخت در مسجد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شجرة في مسجد] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب ببیند در مسجد درختی است، نشانه دین و نماز اوست، اگر درخت مثمر باشد، یا وقت رؤیت، وقت فرا رسیدن زمان است و ظهور میوه ها، خواب نشان می دهد که او مردی صالح و کوشا است که اعمالش تمام شده و اطاعتش ستوده است. و اگر درخت پژمرده شده باشد، یا وقت خواب، وقت برگشت زمان و ریزش برگ باشد، خواب دلالت بر غافل بودن او از نماز دارد. همچنین تعبیر خواب بستگی به نوع و شکل و حالت درختی دارد که در آن مسجد دیده است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن درخت در مسجد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مسجد، تعبیر خواب یا رؤیت مسجد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا