تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن آب از درخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گرفتن آب از درخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب درخت یا دیدن آب گرفتن از درخت در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أخذ ماء من شجرة] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که از درختی آب گرفت، از مردی منتسب به نوع آن درخت منتفع می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب گرفتن آب از درخت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درختان، تعبیر خواب یا رؤیت آب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا