تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ریشه درختان خرما در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن ریشه درختان خرما در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [جذور شجر النخيل] ابن سیرین در خواب:

گفته شد: دیدن اصل نخل در خواب، نشانگر طایفه است. (اگر انسان ریشه درختان خرما را ببیند، خواب نشانگر طایفه اوست).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن ریشه درختان خرما در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب، تعبیر خواب یا رؤیت درختان خرما، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا