تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غم درخت خرما در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب غم درخت خرما یا دیدن غم درخت خرما در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [كرب النخلة] ابن سیرین در خواب:

[1]درخت خرما: جمع نخل که آخرین قسمت باقی مانده از درخت خرما – یا شاخه خرما یا شاخه های درخت خرما – است که روی تنه آن قرار گرفته و به آن چسبیده است.

و دیدن غم درخت خرما[1] در خواب به صاحبان قدرت و در دستان آنها اشاره دارد. (اگر انسان در خواب نخل ببیند، خواب او نشانگر همراهان یا دوستانی است که به وسیله آنها و به دست آنها تقویت می شوند).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن غم درخت خرما در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نخل، تعبیر خواب یا رؤیت درختان خرما، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا