تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ادرار کردن خون در باغ در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ادرار کردن خون در باغ در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بول کردن خون در باغ یا دیدن شخصی که دید در باغ خود است و در خواب یا در خواب خون بول کرد.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأنه في بستانه وقد بال فيه دماً] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که در باغی ناشناخته است و در همان خواب ببیند که در آن باغ خونی است یا ببیند که آن باغ را سیراب کرده است، خواب نشان می دهد که ازدواج می کند و داشتن رابطه با همسرش

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که در باغ خود است و در همان خواب ببیند که در باغ خون است یا ببیند که او را از چاهی غیر خود سیراب کرده است. خوب، خواب او ممکن است بیانگر این باشد که در کارهایی که برای او جایز نیست، مانند ازدواج با او در مقعد یا نزدیکی در دوران قاعدگی، نزد همسرش می آید.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بول در باغ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ادرار و خون، تعبیر خواب یا رؤیت باغ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا