تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن خیار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن خیار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب خیار خوردن یا دیدن خیار خوردن در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أكل الخيار] ابن سیرین در خواب:

گفته شد: دیدن خیار در خواب، برای صاحب آن خواب امری سخت یا سنگین است، مخصوصاً اگر رنگ آن زرد باشد. (اگر انسان در خواب ببیند که خیار می خورد، خواب بیانگر آن است که کاری بر او سخت می شود، مخصوصاً اگر خیار را که در خواب دیده زرد رنگ باشد).

همچنین گفته شد: دیدن خیار در خواب اگر در موقع فصل آن باشد رزق است. همینطور اگر دیده شود که بریده می شود که خوب است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خیار خوردن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خیار خوردن، تعبیر خواب یا رؤیای خیار خوردن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا