تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سیر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سیر خام یا دیدن سیر خام در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الثوم النيء] ابن سیرین در خواب:

و سیر خام در خواب، گویای ستایش زشت است، و گفته شد: بیانگر مالی است که جایز نیست. گفته شد: دلالت بر ظاهر پنهان دارد. (اگر در خواب سیر خام را ببیند یا سیر خام و نپخته را ببیند خوابش بیانگر ستایش زشت است یا خوابش بیانگر مالی است که جایز نیست یا خوابش بیانگر آن است که در حال گرفتن است. چیزی یا اینکه چیزی را به دست می آورد که پنهان یا فراموش شده است). اما اگر سیر پخته شده باشد، نشان دهنده توبه است.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: خوردن سير در خواب يا ديدن در آن، دلالت بر پريشاني در خواب دارد.

روایت شده است که مردی نزد ابوهریره آمد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که در مسجد نشسته و مردم وارد می شوند و به او سلام می کنند، پس آمدم تا بر او وارد شوم. مردان شلاق دار بودند و از ورود من جلوگیری کردند. ابوهریره گفت: این پول بدی است که من خوردم.

تعبیر دیدن سیر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سیر، تعبیر خواب یا رؤیت سیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا