تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بادمجان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بادمجان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بادمجان یا دیدن بادمجان در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الباذنجان] ابن سیرین در خواب:

و بادمجان در خواب اگر به وقت خود نباشد رزق خستگی است. (اگر در خواب بادمجانی ببیند که در وقت نادرستی باشد، خوابش نشان می دهد که روزی می گیرد ولی جگر و خستگی در آن است).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بادمجان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بادمجان، تعبیر خواب یا رؤیت بادمجان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا