تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن کدو حلوایی پخته در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن کدو حلوایی پخته در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب خوردن کدو حلوایی پخته یا دیدن خوردن کدو پخته در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أكل اليقطين المطبوخ] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که کدوی پخته می خورد، خوابش نشان می دهد که گمشده ای را پیدا می کند – گم کرده یا چیزی را که از دست داده است – یا خوابش نشان می دهد که به اندازه ای که از آن خورده، علم را حفظ کرده است. یا شاید دید او نشان می دهد که چیزی پراکنده جمع می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب خوردن کدو حلوایی پخته (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خوردن کدو حلوایی پخته، تعبیر خواب یا رؤیت کدو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا