تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گوش سبز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گوش سبز یا دیدن گوش سبز در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السنبلة الخضراء] ابن سیرین در خواب:

و سنبله سبز در خواب بیانگر سال حاصلخیز است. (اگر انسان در خواب خوشه گندم سبز ببیند، خوابش بیانگر سال پرخیر و حاصلخیز است).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بلال سبز در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خوشه، تعبیر خواب یا رؤیت گندم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا