تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گندم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گندم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گندم یا دیدن گندم در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحنطة] ابن سیرین در خواب:

گندم در خواب بیانگر پول حلال در مشکل یا سختی است. (اگر انسان در خواب گندم – گندم – ببیند، خوابش نشان می دهد

اینکه پول حلال می گیرد اما در زحمت و مشقت.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر که گندم را در خواب ببیند، مال زیادی به او می رسد بی آنکه خسته شود.

[1]حنات: فروشنده گندم. گندم: گندم.

و مومیایی کردن[1] در خواب از او به پادشاهی تعبیر می‌شود که تحت تسلط پادشاهان است، یا تاجری که بر بازرگانان ریاست می‌کند، یا سازنده‌ای که مزدبگیران از او اطاعت می‌کنند.

هر کس در خواب ببیند که از الاغ گندم خریده است، خواب نشان می دهد که از سلطان ولایت می خواهد (اگر صلاحیت آن را داشته باشد).

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که حناتی به او گندم (یعنی گندم) را بی بها فروخته است، خواب دلالت بر پرهیز از دنیا دارد و خداوند متعال را بر نعمت هایش شکر می کند، زیرا بهای هر چیزی است. قدردانی اوست

و هر که در خواب ببیند که گندم دارد (یعنی گندم) و به آن دست نمی زند و نیازی به آن ندارد، خوابش نشان می دهد که به عزت و جلال می رسد، زیرا گندم شریف ترین غذاست. اما اگر در خواب ببیند که به دنبال گندم است و به آن نیازمند است و آن را لمس می کند، خوابش نشان می دهد که ضرری به او می رسد، یا دلالت بر جدایی او و برخی از نزدیکانش دارد. دلالت بر این دارد که در صورت حاکم بودن از ولایت او خارج می شود، به گواه داستان آدم علیه السلام.

، تعبیر دیدن گندم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گندم، تعبیر خواب یا رؤیت گندم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا