تعبیر خواب دیدن آدم علیه السلام در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن انبیا در خواب به طور کلی رؤیت واقعی است و بیشتر آن گونه است که بیننده دیده است، از این رو، دیدن پیامبران بسیار در خواب تعابیر زیادی دارد و از جمله رؤیت پدر خلقت آدم است. صلوات الله علیه که نورش به تفصیل نازل شد چنانکه بر امام محمد بن سیرین رحمه الله رسید.

رؤیای آدم

تعبیر دیدن آدم علیه السلام در خواب

و ابن سیرین توضیح می دهد که دیدن انبیا در تفسیر بهتر است اگر پیامبر آن گونه که در قرآن و سنت برای ما توصیف کرده دیده شود خواب او دلیل کسب علم و فقاهت است و شاید گفتار آدم دلیل بر بیننده باشد. حرکت و سفر از جایی به مکان دیگر و سپس بازگشت سالم به خانه.

دیدن آدم در خواب نیز بیانگر آن است که بیننده گناهی مرتکب شده است که برای آن باید استغفار کند و دیدن او در خواب بیانگر آن است که مال، علم یا مالی وارد شده است.

و هر کس آدم را به شکلی زیبا ببیند یا چنانکه برای ما وصف کرد، امر و حکمی به دست آورده است در صورتی که صلاحیت تصرف در حکومت را داشته باشد و الا روزی و مالی دارد.

و هر کس ببیند که به صورت مولای ما آدم علیه السلام مبدل شده یا بر سرشت و سیرت او نقش بسته و شایسته حکومت بوده است، به آن دست می یابد و بر منطقه ای بزرگ حکومت می کند. اگر عالم باشد با کارش به مردم سود می‌رساند، آنگاه به آنان تعلیم می‌دهد یا از علمش برتری می‌بخشد.

رؤیت آدم دلیل بر رؤیاهای فراوانی است که به بیننده می رسد، زیرا مولای ما آدم علیه السلام اولین کسی بود که خواب دید و دنیا را در آن دید، پس رؤیت آنها را تعبیر کرد و رؤیتش را سلام کرد. به رؤیت خروج برای حج یا رزق و روزی فرزندان و فراوانی فرزندان می رسد.

گفته شد: دیدن حضرت آدم در خواب، دلیل بر فراموشی و نسیان مکرر بیننده است، و چه بسا دلیل بر گروهی از افراد حیله گر و فریبکار باشد، و نیز بر محل مارها و سموم آنها دلالت کند. مزدوران اهل جادو و سایه.

و هر کس ببیند که مولای ما آدم در حال ناقصی یا غیر از آن آمد، این از دست یافتن و معاش بیننده است و چه بسا دلالت بر تغییر رأس عادل در رفتار با او باشد و هر که او را ببیند. در وضعیت خوب، دلیل بر بازگشت خیر به او و افزایش آن است.

تعبیر دیدن پیامبران در خواب

و هر کس در خواب پیامبر یا رسولی را ببیند و شادی کند یا بخندد و یا او را در حالتی ببیند که در قرآن و سنت آمده است، دلالت بر حسن رؤیت و صاحب آن دارد.

و هر کس پیامبری را ببیند که حالش دگرگون شده است، مثلاً او را با صورت عبوس و اخم بر پیشانی ببیند، یا او را در حال سخت یا غمگین ببیند، دلیل بر مصیبتی است که بر بیننده خواهد آمد. .

و كشتن پيامبر يا رسول در خواب يا نزاع با او و كشتن او يا جنگ با او دليل بر خيانت در امانت است به فرموده خداوند متعال: «پس چون پيمان خود را شكستند. کفر آنها به آیات خدا و کشتن آنها و شکستن عهد و پیمان شکنی».

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا