تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر بدون چربی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شیر بدون چربی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب دوغ یا دیدن شیر بدون چربی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الحليب المخيض] ابن سیرین در خواب:

[1]دوغ: شیری است که کره آن را بردارند یا از آن جدا کنند، یعنی شیر بدون چربی.

گفته اند: دیدن دوغ – یعنی دوغ[1]در خواب ممکن است نشان دهنده خوبی نباشد زیرا چربی آن از آن جدا شده است. همچنین گفته شد: دیدن شیر دلمه – یعنی شیر دلمه – در خواب، نشانگر رزق و روزی است که در آن خستگی و زحمت است، یا دوغ – یا شیر دلمه – در خواب نیز بیانگر این باشد که بیننده در خواب منتظر نعمت است. یا کمک از کسی که از او انتظار نمی رود.

تعبیر دیدن دوغ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر کم چرب، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا