تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قطایف در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب قطایف یا دیدن قطایف در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [القطايف] ابن سیرین در خواب:

[1]قطایف: دسری است که از خمیر درست می‌شود و به صورت دیسک پخته می‌شود، سپس با خامه، عسل یا شکر و احتمالاً آجیل پر می‌شود.

و قطیف[1] پر شده در خواب پول با لذت و لذت است. (اگر قطایف را در خواب ببیند یا ببیند که قطایف می خورد، خوابش نشان می دهد که شادی و سعادت و ثروتی به دست می آورد که با آن ذلیل می شود).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیرینی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب قطایف و شیرینی، تعبیر خواب یا رؤیت قطایف، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا