تعبیر خواب ابن سیرین – رویای جمع آوری خرما برای صاحب رؤیا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – رویای جمع آوری خرما برای صاحب رؤیا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب چیدن خرما و آوردن آن به بیننده یا دیدن خرما جمع آوری شده برای بیننده در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأن التمر يجنى إليه] ابن سیرین در خواب:

[1]مردان خطر: یعنی مردان منتخب، آقایان یا مردان شریف.

و هر کس در خواب ببیند که برای او خرما می چیند، خوابش نشان می دهد که از مردان خطر برای او پول درو می شود.[1]، یا اینکه مأموریت نظارت به او داده می شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن چیدن خرما در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خرما، تعبیر خواب یا رؤیت خرما، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا