تعبیر خواب دیدن دریا و دریاچه در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن دریا در خواب و همچنین دیدن دریاچه و رودخانه ها تعابیر زیادی دارد و این تعابیر مورد استقبال بسیاری از علمای قدیم قرار گرفته است و در اینجا به تعبیر امام محمد بن سیرین رحمه الله می پردازیم. بر او، برای چنین رویایی.

دریا را ببین

تعبیر دیدن دریا در خواب

و امام ابن سیرین می‌گوید که من در خواب، دریا هستم، نشانه کسب مقام و مقام، زیرا قوی و با عظمت است، همان‌طور که دریا یکی از بزرگ‌ترین آب‌هاست، از نهرها و دریاچه‌ها بزرگ‌تر است. .

و دریا گواه هر صاحب قدرت و اقتدار بر مردم اعم از رؤسای جمهور و پادشاهان و حاکمان و علما و آقایان است و با آب و ماهی و دارایی و باد و موجش بزرگ است مانند پادشاهان بزرگ با کشتی ها و مردان. ، سربازان ، همراهان ، پول و قدرت. .

چه بسا دریا دلالت بر دنیا و هول و بدی های آن داشت، چنان که انسان را بالا می برد و پایین می آورد، امروز او را تسخیر می کند و پس از آن او را می کشد. و حیوانات دریا پیشوایان زندگی هستند.

دریا در تعبیر به جهنم آمده است و کشتی برای این تعبیر نماد راه مستقیم غرق شدن در آن و افتادن در آتش است و رهایی در گذر آن پیروزی و رهایی از عذاب است و امواج دریا آه می کشند. از جهنم، پس هر که ببیند مرده ای در دریا در آتش است به خاطر فرموده خداوند سبحان غرق کن، پس آنها را در آتش بیانداز. بیماری و ناراحتی او برایش سخت است و اگر بیمار در دریا غرق شود به دلیل بیماری می میرد.

و دریای آرام در تابستان سلطان و زیاده بر عظمت و توانایی است و هر که ببیند در آن شنا می کند در علم و صاحب علم شنا می کند یا به اندازه فاصله ها زیاده بر مال و رزق است. در شنا پوشیده است و اگر در حال شنا غرق شود نجات می یابد و ترس از آن بر او اثر نمی گذارد، غرق در نعمت و معرفت است.

و گفته شد: هر که دریا را دید به آنچه می خواست نایل شد و هر که دید دریا را برید در امان پادشاه و کار او در آمد، اگر نوشیدن تمام آب دریا پادشاه دنیاست و عمرش طولانی است یا چه بسا ضرر و حیثیت پادشاه باشد و اگر از آن بنوشد تا سیر شود دلیل بر اخذ مالی از پادشاه است و اگر برای رزق و روزی اتاقی در دست بگیرد تا بنوشد یا طعم آن را بچشد. به همان اندازه است که او جاروب کرده است.

و هر کس ببیند که دریا طغیان کرد و با خود مروارید و مرجان بیرون آورد، بیننده از پادشاه خیری گرفت، مانند ازدواج با کنیز یا گرفتن پول، و اگر دید که آب دریا از حد طبیعی زیاد شد. یا در آن شد، به طوری که وارد خانه ها و مساجد و مدارس شد، پس این دلیل بر فتنه ای است که در حال وقوع است، در منطقه و غرق شدن، دلیل بر فتنه و عذاب بزرگی است که بر مردم منطقه وارد می شود.

تعبیر امواج دریا در خواب

امواج بلند مرکب دلیل بر گرفتار شدن در مصیبت های بزرگ است و امواج پست دلیل بر بشارتی است که به بیننده خواهد رسید.

و اما دیدن موج برعکس تعبیر و تعبیر است، زیرا هشدار دهنده نزدیک شدن بلا و نگرانی به خواب بیننده است و همچنین نشانه افتادن در برخی اعمال و اعمال نادرست است که باعث آسیب می شود. به او.

و ترس از امواج، گواه از بین رفتن بلاهاست و آنچه از امواج بلند به امواج پست تبدیل شده، دلیل بر آسایش بیننده پس از سختی و خستگی بسیار دنیوی است.

تعبیر دیدن دریاچه در خواب

و دریاچه در خواب، دلیل بر زنی است که دوست دارد با مردان همبستر شود، زیرا دریاچه در آن جاری نمی شود، پس دوست دارد در امر معینی بماند، برای بیننده به خاطر کلام خداوند متعال «و آنگاه که امواجی چون سایه بر آنها پوشیده شد».

تعبیر دیدن آب شیرین در خواب

هر کس از چاه آب تازه بنوشد و عاقبت آن چاه را نداند و مریض باشد خداوند مرض او را می بخشد و اگر مجرد در خواب از آب خوردن لذت می برد دلیل بر ازدواج است و او اگر ببیند آب از دهان به آلت تناسلی یا عورت او جاری می شود، همین تعبیر را دارد.

و آب در خواب دلیل بر نطفه ای است که زن حمل می کند، زیرا منی از آب مرد می آید و عرب به مناطقی که آب را با نطفه جمع می کند می گویند.

نوشيدن آب در خواب براي طلبه موفقيت و کسب علم مي آورد و تاجر منفعت و سود و منفعت زيادي دارد که براي متاهل ازدواج و ارتباط است و اگر کافر باشد وارد اسلام مي شود. بوی تعفن، گواه فساد و فقر درآمدی است، زیرا حکایت از آن دارد که زندگی او به بدترین وضعیت و معیشت اسفبار تغییر کرده است.

و اما کسى که در ظرف آب مى برد و فقیر بود، از مال به خواسته و نیازش مى رسید و اگر مجرد بود ازدواج مى کرد و اگر پسرى مى خواست یا براى نابارورى همسرش هوس مى کرد، زن حامله مى شد. به اذن خدا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا