تعبیر خواب ابن سیرین – غذای فرنی طعم خوبی ندارد و برای استراحت در خوردن آن عجله می کند.

تعبیر خواب ابن سیرین – غذای فرنی طعم خوبی ندارد و برای استراحت در خوردن آن عجله می کند.

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا رؤیا کسی که دید غذای فرنی مزه ندارد و برای استراحت در خوردن آن عجله می کند، آن هم در خواب یا در خواب. .

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأن طعام ثريد طعمه ليس بطيب وهو يسرع في أكله كي يستريح منه] ابن سیرین در خواب:

ثارید عبارت است از نان خرد شده، نان، یا نان بریده شده به قطعات کوچک، یا نان خرد شده به قطعات کوچک.

[1]و فرنی نیز نانی است که سیلی می کنند یا نان را خرد می کنند و آب گوشت پخته را به آن می افزایند یا نان را خرد می کنند و سپس با آب گوشت آغشته یا آغشته می کنند.

اگر انسان خود را در خواب ببیند، گویی فرنی در دست است[1] چاق زیاد و خوش مزه نیست و در خوردن آن عجله می کند تا از آن استراحت کند، دیدش نشان می داد که حالش تنگ است و می خواهد از موقعیت یا موقعیتی که در آن قرار دارد خارج شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن غذای فرنی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گوشت و نان، تعبیر خواب یا رویت آبگوشت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا