تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فرنی چرب در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب فرنی چرب یا دیدن فرنی یا نان با آبگوشت سنگین در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الثريد كثير الدسم] ابن سیرین در خواب:

ثارید عبارت است از نان خرد شده، نان، یا نان بریده شده به قطعات کوچک، یا نان خرد شده به قطعات کوچک.

[1]و فرنی نیز نانی است که سیلی می کنند یا نان را خرد می کنند و آب گوشت پخته را به آن می افزایند یا نان را خرد می کنند و سپس با آب گوشت آغشته یا آغشته می کنند.

و دیدن فرنی[1] چربی زیاد در خواب، بیانگر امری سودمند، دنیایی وسیع، پیشه وری یا کار مفید و یا حالتی سودمند است. (اگر انسان در خواب ببیند که فرنی پرچرب زیاد می خورد، خوابش نشان می دهد که کاری انجام می دهد که به درد او می خورد، مانند تجارت، ایالت یا صنعتگری، یا شاید خوابش بیانگر فراوانی است. زندگی دنیوی او).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن فرنی چاق در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گوشت، تعبیر خواب یا رویت آبگوشت و نان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا