تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ماهی کبابی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب ماهی کبابی یا دیدن ماهی کبابی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السمك المشوي] ابن سیرین در خواب:

ماهی کبابی در خواب سفری است در پی علم یا همراهی با رئیسی، به خاطر فرموده خداوند متعال:

و چون به جمعی بین آن دو رسیدند، نهنگ خود را فراموش کردند، پس دسته دسته به دریا راه یافت.

(سوره کهف، آیه: 61).

ابن سیرین رحمه الله

گفته شد: اگر در خواب گوشت ماهی کبابی ببیند، یا ببیند که گوشت ماهی کبابی می‌خورد، بینش نشان می‌دهد که برای طلب علم به سفر می‌رود، یا رؤیت نشان می‌دهد که با رئیسی همراه است. به عنوان مثال رئیس یک محل کار، یک مدیر، یک صاحب موقعیت یا یک استاد مردمی -.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که ماهی نرم و کبابی می زند (یعنی ماهی کبابی دارد) خوابش نشان می دهد که غنایم و خوبی می کند، به خاطر داستان سفره عیسی علیه السلام. بر او (یعنی غنائم و خیر به دست آورد).

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: ماهی کبابی در خواب به معنای برآورده شدن حاجت یا اجابت دعوت یا رزق و روزی گسترده است اگر مرد تقوا باشد. وگرنه پنالتی بود

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن ماهی کبابی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ماهی کبابی، تعبیر خواب یا رؤیت ماهی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا