تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن گوشت غاز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن گوشت غاز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب خوردن گوشت غاز یا دیدن گوشت غاز در حال خوردن در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [اكل لحم الأوز] ابن سیرین در خواب:

همچنین گفته شده است که خوردن گوشت غاز در خواب برای همه افراد مفید است و ممکن است نشان دهنده منفعتی باشد که بیننده خواب از طرف مردانی که رهن دارند به دست می آورد. (اگر انسان در خواب ببیند که گوشت غاز می خورد، خوابش نیکو است و گویای نیکی است و شاید خوابش بیانگر آن باشد که از مردان یا مردی که رهن دارد منفعت می گیرد).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن گوشت غاز در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گوشت خوردن، تعبیر خواب یا رویت گوشت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا