تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پختن غذا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پختن غذا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب پختن یا دیدن دیگ غذا در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [طبخُ قِدْرٍ من الطعام] ابن سیرین در خواب:

[1]دیگ: دیگ یا ظرفی که روی آتش می گذارند و در آن غذا می پزند و مجموعه دیگ است و ممکن است از گل و سفال و مس و مانند آن باشد.

هر که در خواب ببیند که دیگ می پزد[1] یا در دیگ غذا خوابش نشان می داد که پول زیادی به او خواهد رسید – شاید از طرف سلطان یا شاید از طرف یک زن یا یک مرد غیر عرب -.

ابن سیرین رحمه الله

گفته شد: هر کس در خواب ببیند که با آتش چیزی پخته و رسیده است، خواب بیانگر آسانی و رسیدن به مقصود در امر مالی است.

و آشپزخانه در خواب دلالت بر آشپز – یا آشپزی – دارد.

تعبیر دیدن دیگ پخته شده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب غذا، تعبیر خواب یا رؤیت آشپزی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا