تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برس غذا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب برس غذا یا دیدن برس غذا در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأنه يفرش الطعام] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب ببیند که غذا را – مثلاً روی زمین – پخش می کند، شاید خوابش بیانگر بی اعتنایی او به برکت غذا باشد، مانند انداختن آن با آن.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن غذا در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب غذا، تعبیر خواب یا رؤیت غذا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا