تعبیر خواب ابن سیرین – خواب یک قرص نان سفید رسیده در خواب (برای حاکم)

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب نان یا دیدن قرص نان سفید رسیده (برای حاکم) در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [رغيف الخبز الناضج الأبيض (للحاكم)] ابن سیرین در خواب:

[1]نان رسیده تمیز: نان رسیده از آرد تمیز و بدون سبوس تهیه می شود.

و ديدن سلطان در خواب نان پاك و رسيده، نشانه عدالت است. (اگر سلطان یا حاکم در خواب یک قرص نان تمیز و رسیده ببیند[1]رویاهای او حاکی از عدالت و انصاف او بود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن قرص نان سفید رسیده برای حاکم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نان سفید، تعبیر خواب یا رؤیت نان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا