تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نقاشی سر با روغن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب رنگ زدن سر یا دیدن روغن سر مو در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [دهن الرأس بالزيت] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب ببیند که گویا سر خود را به مقدار معین روغن آغشته کرده و به مقدار متعارف و به صورت نچکیده است، بیانگر زینت یا شادی است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن موی سر با روغن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب چاق یا روغن دادن به سر، تعبیر خواب یا رؤیت روغن، تعبیر خواب. خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا