تعبیر خواب ابن سیرین – خواب در مورد پادزهر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب در مورد پادزهر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب پادزهر یا رؤیت نوشیدن پادزهر در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الترياق] ابن سیرین در خواب:

[1]پادزهر: داروی سمی یا داروی ضد سم است.

در مورد دید نوشیدن پادزهر[1] در خواب تعبیر خوبی نیست. (کسی که در خواب ببیند که پادزهر می نوشد، خواب در تعبیر ممدوح نیست).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خواب نوشیدن پادزهر (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نوشیدن دارو، تعبیر خواب یا رؤیت دارو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا