تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن جام در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن جام در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آبیاری یا آبیاری یا دیدن فنجانی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [السَّقْيُ في قدح] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که در جامی سیراب شد یا دیگری به او جام داد – یا به او داد یا پیاله ای به او داد – نشانگر عمر طولانی است – یا عمرش طولانی شده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت شرب دادن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شرب، تعبیر خواب یا رؤیت جام، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا