تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خط چشم در خواب (به قصد زینت)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خط چشم در خواب (به قصد زینت)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سرمه یا دیدن سرمه پوش با بریدن زینت در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الكحل (بقصد الزينة)] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که سرمه می پوشد و وجدانش این است که برای زینت سرمه می پوشد، خوابش نیز دلالت بر این دارد که چیزی برای او سود می برد و دین و امور دنیا را به آن آراسته می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خط چشم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سرمه، تعبیر خواب یا رویت سرمه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا