تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خط چشم در خواب (به قصد ترمیم بینایی)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خط چشم در خواب (به قصد ترمیم بینایی)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سرمه یا دیدن سرمه پوش به قصد ترمیم بینایی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الكحل (بقصد إصلاح البصر)] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که سرمه می زند و وجدانش سرمه می پوشد تا بینایی اش را بازگرداند، خوابش بر نیکی دینش دلالت دارد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن خط چشم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دیدن خط چشم، تعبیر خواب یا رؤیت خط چشم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا