تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن دارویی که بیننده در خواب سود می رساند.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن دارویی که بیننده در خواب سود می رساند.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا رؤیت شرب دوا و صاحب رؤیا منتفع شد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى أنه شرب دواء فنفعه] ابن سیرین در خواب:

و هر که در خواب ببیند که دارویی نوشید، و در همان خواب ببیند که آن دارو به او سود رساند – یعنی او را یا سلامتی او را با منفعت و منفعت آورد – خوابش بر درستی دینش دلالت دارد.

تعبیر آنچه از انسان پس از مصرف دارو بیرون می آید، با تعبیر آن چیزی که بدون دارو از او خارج می شود، نیست و آن در خواب است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن خواب نوشیدن دارو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نوشیدن داروی مفید، تعبیر خواب یا رؤیت طب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا