تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن دارویی با طعم ناخوشایند در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب داروی با طعم ناخوشایند یا دیدن نوشیدن داروی ناخوشایند یا سخت بلعیدنی یا گوارایی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الدواء الكريه الطعم] ابن سیرین در خواب:

و اما دارویی که طعم ناخوشایندی دارد و به سختی قابل خوردن است، آن را به بیماری ساده و به دنبال آن بهبود و تندرستی تعبیر می کنند. (اگر شخصی در خواب ببیند که در حال خوردن یا نوشیدن دوا است، ولی در همان خواب ببیند که آن دمدمی به سختی قابل خوردن بود – چون از مزه آن متنفر بود یا فرو بردن آن دشوار بود – خوابش نشان می دهد که او به بیماری خفیفی مبتلا است، پس از او بهبودی و سلامتی خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب نوشیدن داروی بد مزه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دارو، تعبیر خواب یا رؤیت شرب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا