تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شکستن مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب مردی که می شکند یا می بیند پایش می شکند یا در خواب یا خواب پایش شکسته است.

تفسیر یک چشم انداز [انكسار الرِّجل (لمن أراد سفراً)] ابن سیرین در خواب:

و هر که در خواب ببیند که پایش شکست، به سلطان نزدیک نشود و به درگاه خداوند متعال تضرع نکند.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که پایش شکسته است در حالى که قصد مسافرت دارد، برخاسته و ترک نکند – یعنى ممکن است براى او علامتى باشد که مسافرت نکند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پایش در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شکستن مرد، تعبیر خواب یا بینایی مرد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا