تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن شخصی که در خواب اخته شده و بیننده در بیداری می خواهد به او امانت دهد.

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب و رؤیت شخصی که در خواب اخته شده و بیننده در بیداری می خواهد به او امانت دهد.

تفسیر یک چشم انداز [رؤية شخص أصبح مخصي في المنام ويريد صاحب الرؤيا أن يضع عنده أمانة في اليقظة] ابن سیرین:

[1]اخته یا اخته: یعنی بیضه هایش را بیرون آوردند. اخته کردن: برداشتن بیضه ها.

[2]ثاروا: یعنی سرّی را به یکدیگر می گویند.

اگر بخواهد امانتی نزد مردی بگذارد – یا امانتی نزد او بگذارد – یا بخواهد رازی را بر او فاش کند – یعنی به او بگوید یا رازی را به او بگوید.[2]آن مرد را در خواب دید، اما او را چنان دید که اخته شده است[1] ـ یا او را خواجه می بیند در حالی که در بیداری چنین نیست ـ پس از سپردن امانت یا امانت و نیز آگاه ساختن رازش به او بپرهیزد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن اخته در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیضه، تعبیر خواب یا رؤیت اخته، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا