تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اخته در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اخته در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب اخته یا دیدن بیضه کنده شده یا در خواب یا خواب دید که اخته شده است.

تفسیر یک چشم انداز [الخصاء] ابن سیرین در خواب:

[1]اخته یا اخته: یعنی بیضه هایش را بیرون آوردند. اخته کردن: برداشتن بیضه ها.

و هر که در خواب ببیند که خواجه است[1] یا اینکه خودش را اخته کرد، این نشان دهنده ذلت یا ذلت است.

و بر عکس گفته شد: هر که در خواب ببیند که به خواجه تبدیل شده است، خوابش نشان می دهد که کرامت خواهد یافت.

همچنین گفته شده است: هر که در خواب بیضه هایش را بریده، دلالت بر آن دارد که از نرها و نه مؤنث مبارک است، و گفته شد: این نشان می دهد که دشمن او را شکست می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیایی که در خواب اخته شد (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اخته، تعبیر خواب یا رویت بیضه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا