تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن کف پا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن کف پا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بریدن کف پا یا بریده شدن کف پا در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [قطع أخمص القدم] ابن سیرین در خواب:

[1]کف پا: کف پا که در هنگام نزدیکی به زمین برخورد نمی کند. مثلاً می گویند: از سر تا کف پا.

[2]زمان: هر بیماری که طول بکشد.

کف پاها را برش دهید[1] کف پا، در خواب، بیانگر بی زمانی است[2]. (اگر در خواب ببیند که کف پاهایش بریده شده است، خوابش بیانگر این است که بیمار است و بیماری او طولانی شده است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بریده شدن کف پا در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن کف پا، تعبیر خواب یا رؤیت پا و مرد، تعبیر خواب ابن. سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا