تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ران درد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ران درد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب ران درد یا دیدن ران با درد یا درد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [وجع الفخذ] ابن سیرین در خواب:

در مورد درد ران در خواب، گواه آن است که صاحب آن نسبت به قبیله خود توهین آمیز است. (اگر شخصی در خواب ببیند که ران او درد می کند، خواب او نشان می دهد که به قوم یا قبیله خود آسیب می رساند.)

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن درد ران در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درد ران، تعبیر خواب یا رویت ران، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا