تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ران که در خواب کم می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ران که در خواب کم می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب کم شدن ران یا دیدن ران با کم شدن آن در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [النقصان في الفخذ] ابن سیرین در خواب:

در مورد کم شدن ران در خواب، دلیل بر نبود قبیله، بیگانگی از خانواده یا تنهایی است. (اگر در خواب ببیند که ران یا ران او از بین رفته است، خوابش بیانگر کاهش یا کمبود در طایفه یا قوم خود است، یا ممکن است بیانگر این باشد که در سفر است و از خانواده و اهل خود دور است، یا وحدت او را نشان می دهد).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن کم شدن ران در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ران، تعبیر خواب یا رویت ران، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا