تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کمردرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کمردرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب کمر درد یا دیدن پشت بدن با درد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [وجع الظهر] ابن سیرین در خواب:

در مورد دیدن کمردرد که در تفسیر قابل ستایش نیست. ممکن است بیانگر غم و اندوه برادر باشد که: مرگ برادر کمر شکسته است. همچنین گفته شد که کمردرد به تعبیر شخصی که انسان با او تقوا می کند نسبت می دهند، خواه پسر باشد، پدر، رئیس جمهور یا دوست. (اگر در خواب ببیند که کمرش او را آزار می دهد، ممکن است خوابش بیانگر ناراحتی برادر یا کسی باشد که به او متکی بوده و به او کمک کرده است، مانند دوست، برادر، پدر یا پسر).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پشت بدن با درد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کمردرد، تعبیر خواب یا دیدن کمر، تعبیر خواب ابن سیرین. سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا