تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن انگشت پا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن انگشت پا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب بریده شدن انگشت شست مرد توسط شخص دیگر یا دیدن انگشت شست پا در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [قطع إبهام الرِّجْل] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که شخصی انگشت شست پای خود را بریده است، در این صورت خواب او نشان می دهد که از او بدهی خود را دریغ می کند – به این معنی که آن شخص بدهی را که به بیننده خواب دارد را نمی پردازد. – یا این ممکن است نشان دهنده این باشد که او پولی را که به آن تکیه کرده است قطع می کند یا به آن وابسته است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن قطع شست پا در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن انگشت شست، تعبیر خواب یا بینایی انگشتان، تعبیر خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا