تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیماری در شکم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب بیماری شکم یا دیدن عفونت در شکم در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الداء أو المرض في البطن] ابن سیرین در خواب:

المبتون کسی است که در معده مرض یا مرض داشته باشد.

و هر کس در خواب ببیند که پوشیده است، خوابش نشان می دهد که مال خود را در گناه خرج کرده است و از آن پشیمان می شود و می خواهد توبه کند – یا توبه کند.

همچنین گفته شد: درد شکم در خواب، بیانگر سلامت خویشاوندان و اعضای خانواده است. (پس هر کس در خواب ببیند که در شکمش درد دارد، بیانگر سلامت خانواده و خویشاوندان است).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن بیماری در شکم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیماری، تعبیر خواب یا رؤیت شکم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا