تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شکستن ناخن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شکستن ناخن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب شکستن ناخن یا دیدن ناخن شکسته در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الأظافر مكسورة] ابن سیرین در خواب:

اگر کسی در خواب ببیند که ناخن هایش همه شکسته است، خوابش خوب نیست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شکستن ناخن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شکستن ناخن، تعبیر خواب یا رؤیا شکستن ناخن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا