تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مکیدن انگشتان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب و رؤیت مکیدن انگشتان در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مص الأصابع] ابن سیرین در خواب:

و مکیدن انگشتان در خواب به معنای بی پولی است. (اگر شخصی در خواب ببیند که انگشتان خود را می مکد، خواب او بیانگر کاهش پولش است.)

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مکیدن انگشت در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مکیدن انگشتان، تعبیر خواب یا رویت انگشتان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا