تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فلج در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فلج در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب فلج یا دیدن فلج در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الشلل] ابن سیرین در خواب:

در مورد فلج شدن در خواب، عموماً به سقوط در نافرمانی تعبیر می شود. هر کس در خواب ببیند دست هایش فلج است، خوابش نشان می دهد که مرتکب گناه کبیره شده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فلج در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب فلج، تعبیر خواب یا رؤیت فلج، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا