تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زبان که در خواب کسری است.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب ناتوانی به زبان یا دیدن سنگینی زبان در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [اللسان المعقود أو العقدة في اللسان] ابن سیرین در خواب:

[1]گره زبان یا گره زبان: وجود ناتوانی، ضعف یا ناتوانی در زبان و در نتیجه مشکل در صحبت کردن، عدم روانی در گفتار یا مشکل در تلفظ.

و هر که در خواب ببیند زبانش بسته است[1]خواب هایش حکایت از آن داشت که به فصاحت و فقاهت می رسد. خداوند متعال می فرماید:

و گره از زبانم بگشا * گفتار مرا بفهمند

{سوره طه، آیات 27 و 28}.

و رهبری – یا رهبری – را عطا کن و پیروزی را مبارک.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن کسری زبان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سنگین زبان، تعبیر خواب یا رؤیت زبان، تعبیر خواب ابن سیرین. .

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا