تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شکافتن زبان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شکافتن زبان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب شکافتن زبان یا دیدن ترک زبان در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [انشقاق في اللسان] ابن سیرین در خواب:

و اما زبان، مفسر انسان و اقام کننده حجت اوست.

هر کس در خواب ببیند زبانش شکافته است و نمی تواند حرف بزند، خوابش نشان می دهد که با کلماتی صحبت می کند که به او مبتلا می شود و به اندازه ای که از ضرر و زیان دید به او آسیب می رسد. زبان (یعنی اگر شکافتن زبان زیاد باشد نشان دهنده ضرر بزرگی است. شکافتن زبان اندک بود، نشان دهنده کمی آسیب است). یا این رویا ممکن است نشان دهنده یک دروغ باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن ترک زبان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شکافتن زبان، تعبیر خواب یا دیدن زبان، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا