تعبیر دیدن لباس و جامه در خواب لباس ابن سیرین

معرفی

تعبیر دیدن لباس یا لباس در خواب با توجه به پارچه های مختلفی که در ساخت آنها استفاده می شود، اعم از پشم، مو، ابریشم یا پنبه متفاوت است و همچنین با توجه به رنگ های متفاوتی که در آنها دیده می شود، متفاوت است. تفاسیر زیادی برای هر کدام وجود دارد که در این مقاله توضیح می دهیم.

لباس را ببینید

تعبیر دیدن لباس در خواب

لباسها چهار قسم است دیدن کتان دلیل بر پول است و همچنین آنچه از پنبه است و لباس پشمی و مویی حرام است و بهترین لباسی که در خواب می بینید لباسی است که بر روی آن گشاد است. بدن و آنچه کوتاه است بهتر از هر چیز دیگری است.

لباس‌های کثیف و فقیرانه بد است و دلیل بر فقر و نگرانی و فساد دین است و همین‌طور اگر در قسمت‌هایی از بدن که لباس پوشانده نیست، مانند سر و کف پا، کثیفی دیده شود. و دست و لباسهای پشمی و لباسهای پشمی و کتان و بهتر از دیدن پشم در میان پارچه نیست مگر آن که از پنبه باشد سرد، مگر آن که با ابریشم آمیخته شود، زیرا در آن است. بهترین دنیا و آخرت و مرغوب ترین پنبه ای که خام باشد جوهر نیست.

و جامه های ابریشمی یا ابریشمی سلطان است و در خواب مکروه است مگر اینکه برای جنگ باشد و عمامه هایی که بر سر می گذارند دلیل بر بزرگان عرب است و پوشیدن آن در خواب رهبری و قوت است برای بینا دلیل بر افزایش سلطنت و اقتدار است و عمامه بلوط شاهدی بر سلطان است که با ظلم در حکومت همراه است یا فساد دین و پول حرام پارچه.

و هر کس لباس خود را بر ضد خود پاره کند، حریف خانواده اش است که آرامش زندگی او را بر هم می زند و پاره کردن لباس در عرض هتک حرمت بیننده است و پاره کردن درازی آن دلیل بر آسیب پذیری است و لباس کوتاه. زن از نظر وزن اهانت به کاپشن است و لباس کثیف بدون چربی دلیل بر ضعف دین است و اگر با چربی باشد دلیل است فساد دنیاست.

و پوشیدن لباس زنانه مرد، نشانه ترساندن شکاف سلطان است، اگر بخواهد آن لباس را شبیه زنان کند، خواب را از او ربوده است.

تفسیر رنگ لباس

ديدن لباس سفيد دليل بر زيبايي دنيا و دين است و لباس قرمز در خواب براي زنان بهتر است و براي مردان مكروه است، چنانكه از زينت شيطان است، مگر اينكه قرمز براي مرد جامه باشد. لحاف یا پوششی که مرد آن را نپوشد، برای او نشانه شادی و سرور است و برای حاکم است که به سرگرمی و بازی مشغول است و حق رعیت را ادا نمی کند. مواظبت باشد و بهتر است آن را در روز عید بپوشد وگرنه مرگ است.

لباس زرد بیماری و مرگ است و می گفتند ترکیب قرمز و زرد در لباس ضرری ندارد زیرا زن و مرد را انکار نمی کند و راضی نمی کند و براد و ابریشم و مهره زرد خوب است.

لباس سبز قوت دین و بهشت ​​است، زیرا لباس پرهیزگاران آن است و لباس سیاه برای کسی که در بیداری به آن عادت کرده است بهتر است، زیرا دلیل نیکوکاری و مال و قدرت است.

تعبیر شستن لباس

لباس کثیف بد است چنانکه در تعبیر آمده است و شستن لباس بهتر است پس هر که ببیند لباس خود را از خاک میشوید توبه است و شستن آن از منی توبه از زنا است و شستن خون از آن توبه است. از قتل و شستن آن از عذر توبه از مال حرام و برداشتن لباس آلوده و از بین بردن آن با سوزاندن است یا دفن راهنما برای رفع گناه است.

خیس کردن لباس در خواب به معنای به تأخیر انداختن مسافرت یا چیز دیگری است که انسان می خواهد آن را انجام دهد تا زمانی که لباس خشک شود و لباس به عنوان پول پاره شود و مصرف لباس چرک مصرف حرام است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا