تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شفای چشم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شفای چشم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب معالجه چشم یا دیدن درمان چشم از مرض یا مانند آن در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مداواة العين] ابن سیرین در خواب:

اما اگر در خواب خود را ببیند که گویی چشم خود را – از مرض یا مانند آن – شفا می دهد، خواب او حکایت از حسن و حال خوب دینش دارد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن درمان چشم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیماری چشم، تعبیر خواب یا رؤیت چشم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا